De Kleurles

Praktisch, handelingsgericht, leerzaam, leuk, innovatief en zinvol


De kleurles, ontwikkeld door ergotherapeuten van Partner Passend Onderwijs, is een ontdekkingstocht voor zowel de leerling als leraar. Tijdens deze les laat de leerling zien wat hij kan op het gebied van fijne motoriek, pen- en papiervaardigheden, het doseren van kracht en nauwkeurig werken.

De kleurles duurt een uur. De leerlingen wisselen luisteren en kleuren af. Een ergotherapeut en een ambulant begeleider geven samen de les. De leraar is hierbij aanwezig en doet actief mee. Zo is het een leerproces voor zowel de leraar als de leerling.

Resultaat

Bij kleuters draagt de kleurles bij aan het leggen van een goede basis voor de schrijfontwikkeling. De oudere leerlingen krijgen handreikingen voor handschriftverbetering. Door kleuren laat een leerling ook zien hoe leerbaar hij is en of hij gevoelig is voor instructie. Tijdens de kleurles is er ook aandacht voor zithouding en gebruik van kleur- en tekenmaterialen in de klas.

Na afloop van de les bespreken we met de leraar en de intern begeleider het verloop van de les en de resultaten. Hieruit volgen laagdrempelige en bruikbare handelingsadviezen.

Uit de praktijk

Sandra, lerares van groep 1-2, ziet dat veel leerlingen in haar klas de (kleur-)potloden niet goed vasthouden. Zij weet niet goed wat ze van de kleuters mag vragen. Komt het vanzelf wel een keer of moet ze gericht werken aan het verbeteren van de greep? De kleuters gebruiken driekantige kleurpotloden, maar Sandra ziet dat hierdoor de greep niet verbetert.

Niels zit in groep 3 en vindt het moeilijk om de letters netjes tussen de lijnen te schrijven. Hij houdt het potlood krampachtig vast en schrijft het liefst op papier zonder lijnen en met grote letters. Het lukt hem niet om het potlood met de toppen van de vingers vast te houden. Niels laat regelmatig kleine voorwerpen uit zijn handen vallen.

Max zit in groep 6 en heeft vaak pijn in zijn hand tijdens het schrijven. Hierdoor kan hij niet zo netjes en snel schrijven als de andere leerlingen in zijn groep. Max kan wel heel goed gymmen en gaat graag naar school. Alleen het schrijven slaat hij liever over.

USB bestellen

Als er op uw school een Kleurles is gegeven kunt u de USB Stick met illustraties bestellen.

De kosten zijn € 25,– per stick. Dit is exclusief verzendkosten.

* Vermeld bij uw bestelling de naam van degene die De Kleurles heeft gegeven.

© Copyright 2019 - eduergo.nl