Ik ben Lia Wouters

Mijn achtergrond

Sinds 1981 ben ik werkzaam als ergotherapeut. Ik ben gestart op de kinderrevalidatie van de St. Maartenskliniek en heb van daaruit alle kansen gehad en nog steeds, om me te ontplooien. Nadat ik in 1995 mijn PABO-diploma heb gehaald ben ik, gedetacheerd vanuit de Maartenskliniek, steeds meer uren gaan werken bij de ambulante begeleiding, cluster 3. Op dit moment werk ik 20 uur bij Partner Passend Onderwijs (expertise punt van Onderwijsgroep  Punt Speciaal) en 8 uur op de afdeling kinderrevalidatie van de St. Maartenskliniek. Daarnaast heb ik een eigen praktijk, Edu-Ergo, voor begeleiding en coaching binnen het onderwijs. Als het, om wat voor reden, niet mogelijk is om een hulpvraag via Partner Passend Onderwijs of de St. Maartenskliniek te beantwoorden, probeer ik het vanuit mijn eigen praktijk te doen.

Mijn expertise

Mijn expertise is gericht op leerlingen met een motorische beperking, langdurig zieke leerlingen en zeer moeilijk lerende leerlingen die moeite hebben met het uitvoeren van dagelijkse handelingen op school. Denk o.a. aan: schrijven, kleuren, knutselen, plannen, werk organiseren, aan- en uitkleden, toiletbezoek, zitten. Wat heeft de leerling nodig (aanpak, begeleiding, materialen) om mee te kunnen doen op school.

Steunpunt Motoriek

Binnen Onderwijsgroep Punt Speciaal heb ik samen met collega Marion Gidding (expertise bewegingsonderwijs/buitenspelen/MRT) Steunpunt Motoriek opgericht.

Producten

Naast het werk op de kliniek en in het onderwijs heb ik mogelijkheden gehad producten te ontwikkelen, zoals: De fijne motoriekkoffer, het boek: “Zo zit dat met schrijven”, De Kleurles. Zo zit dat met schrijven en sinds november 2021 is de methodiek De Kleurles uitgekomen. Voor meer informatie zie www.dekleurles.nl

Ik ben Lia Wouters